PAPIRAVIS OG DIGITAL

Papiravisa og heile den digitale verda vår.

Prøv gratis

DIGITAL

Lydavis, digitalt arkiv, artiklar på nettsida og digital utgåve av papiravisa.

Prøv gratis
  • Prøveperioden stoppar automatisk.
  • Du får full tilgang til lydavisa. Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som du kan lytte til medan du gjer noko anna.
  • DAG OG TID er den einasta avisa i Noreg som har fått Fritt Ord-prisen. 
  • Vi tek kontakt med deg for å høyre kva du synest om avisa og for å gje deg eit godt tilbod.

81%

av det norske avisopplaget tilhøyrer eit konsern.

DAG OG TID har ca. 900 småeigarar.
Alt overskotet går til å laga ei god avis.

GODT SPRÅK

Ei avis vert aldri god utan godt språk. DAG OG TID er ei av få aviser med korrekturlesarar.

FRITT ORDS PRIS

DAG OG TID fekk Fritt Ord-prisen for «grundig journalistikk som tek heile Noreg alvorleg».

UTAN NYHENDEVARSEL

Vi vil forklara kvifor ting skjer og setja nyhende inn i eit større perspektiv.

UTAN «CONTENT MARKETING»

Vi meiner samanblandinga av reklame og redaksjonelt innhald er eit trugsmål mot truverdet til pressa.

EI AVIS I VEKST

Opplaget aukar kvart år. Aldri har så mange lese  DAG OG TID.

Vi rapporterer ikkje klikktal til journalistane eller annonsørane våre.

Vekeavisa du kan lytte til

Lydartiklar Det passar ikkje alltid å setje segned med avisa. Kvar veke les vi inn utvalde artiklar, som du kan lytte til medan du gjer noko anna.

Podkast Somme historier fortener ein god samtale. Kvar veke snakkar vi med ein gjest om ein utvald artikkel frå avisa.

Prøv gratis